ثبت شماره موبایل مشترکین سکه

ثبت شماره موبایل مشترک سکه لطفا پس از نصب اپلیکیشن سکه و انجام تراکنش موفق به منظور دریافت تشویقی،شماره همراه مشترک و شماره موبایل مدیر دفتر را وارد نمایید. (در صورت عدم ثبت موارد فوق،تشویقی شامل دفتر نخواهد شد)

پیشکار

پیشخوان تخصصی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در راستای تحقق دولت الکترونیک در بخش های متعدد و دسترسی متقاضیان به خدمات مورد نیاز تخصصی و عمومی دفاتر کاریابی و به منظور تسهیل در خدمت‌رسانی، اشتغالزایی و کارآفرینی، یکپارچه سازی شبکه خدمات رسانی با ماموریت و هدف دستیابی به بزرگترین شبکه رسمی خدمات تخصصی و …

پیشکار ادامه »